Rengöringsguide

  1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av fällan och ta sedan ur batterierna. Håll fällan med batterifacket i din vänstra hand, knapparna uppåt och gnagarens ingång vänd mot dig.
  2. Tryck framåt med din högra hand och separera fångstskammaren från elektronikhuset.
  3. Fångstskammaren är nu klar för rengöring. Öppna luckan, använd en väteperoxid topisk lösning (finns i de flesta apotek) och en gammal tandborste för att rengöra insidan av kammaren. Använd vid behov en stålborste för att avlägsna korrosion, var försiktig så att du inte tar i för kraftigt. Då kan du av misstag ta bort all skyddande förzinkning.
  4. Torka inuti och utsidan av fångstkammaren noggrant innan fällan monteras igen.
  5. För att sätta ihop fällan igen, håll batterifacket i vänster hand med knapparna uppåt. Håll fångstkammaren i din högra hand med gnagaringången vänd mot dig. Sätt in piggarna i motsatta öppningar medan du drar din högra hand bakåt för att återansluta halvorna.
  6. Fällan är redo att användas.