VLink – Köpguide

Steg 1 Gateway

Hur många gateway behövs?

1 st – På ett område på upp till ca 15 000 m²
2 st – På ett område på upp till ca 30 000 m² osv. Systemet är utbyggbart.

OBS! Tänk på att kompakta väggar och väggmaterial kan minska räckvidden något. Har byggnaden t.ex. flera tjocka betongväggar där fällor placeras i utkant av täckningsradien, välj då till en extra gateway för att säkerställa en tillförlitlig uppkoppling.

Hur ska den placeras?

Placera gatewayen så högt upp som möjligt i byggnaden för optimal täckningsyta. Den går att fästa på väggen eller i taket. Centrera den mellan fällorna och undvik att placera saker i vägen. Det enda som behövs för att koppla in din gateway är ett strömuttag.

Steg 2 Fällor

Hur många fällor behövs?

Anpassa helt efter ditt behov. I princip kan du placera ut ett oändligt antal fällor till varje gateway. Det går också att köpa till fler fällor efter hand om behovet är stort. Vi rekommenderar ett avstånd på max 25 m mellan fällorna för maximalt skydd.

Hur ska de placeras?

VLinks system bygger på att du ska ha flera kontrollpunkter någorlunda jämt fördelade runtom/i din fastighet – en så kallad skyddsbarriär. För att i största mån förhindra att skadedjuren tar sig in byggnaden placeras fällorna helst utomhus, mot en vägg. Ifall behov och förutsättningar finns kan de även placeras inomhus.

Steg 3 Beställ

Nu vet du vilken utrustning du behöver!


Du beställer produkterna antingen via en av våra återförsäljare eller direkt av oss på Acreto via support@vlink.se 

Utöver hårdvaran så tillkommer det en abonnemangsavgift. Prislistor tillhandahålls av återförsäljare eller av Acreto. 

Återförsäljare: