VLink – Köphjälp

Steg 1 Gateway

Hur många gateway behövs?

1 st – På ett område på upp till ca 15 000 m²
2 st – På ett område på upp till ca 30 000 m² osv. Systemet är utbyggbart.

OBS! Tänk på att kompakta väggar och väggmaterial kan minska räckvidden något. Har byggnaden t.ex. flera tjocka betongväggar där fällor placeras i utkant av täckningsradien, välj då till en extra gateway för att säkerställa en tillförlitlig uppkoppling.

Hur ska den placeras?

Placera gatewayen så högt upp som möjligt i byggnaden för optimal täckningsyta. Den går att fästa på väggen eller i taket. Centrera den mellan fällorna och undvik att placera saker i vägen. Det enda som behövs för att koppla in din gateway är ett strömuttag.

Steg 2 Fällor

Hur många fällor behövs?

Anpassa helt efter ditt behov. I princip kan du placera ut ett oändligt antal fällor till varje gateway. Det går också att köpa till fler fällor efter hand om behovet är stort. Vi rekommenderar ett avstånd på max 25 m mellan fällorna för maximalt skydd.

Hur ska de placeras?

VLinks system bygger på att du ska ha flera kontrollpunkter någorlunda jämt fördelade runtom/i din fastighet – en så kallad skyddsbarriär. För att i största mån förhindra att skadedjuren tar sig in byggnaden placeras fällorna helst utomhus, mot en vägg. Ifall behov och förutsättningar finns kan de även placeras inomhus.

STEG 3 Registrering

Registrering och aktivering

När du har beställt och fått dina produkter behöver du registrera dig för att kunna använda systemet. Gå in på: www.vlink.se/registrera för att skapa ett konto samt registrera företaget, gateways och fällor. Därefter kommer utrustningen att aktiveras.

OBS! Se till att ha gateway/gateways och fällor med ID-nummer tillgängliga innan du påbörjar registreringen. När registreringen är klar får du dina inloggnings-uppgifter mailade till dig och därefter är det dags att installera hela systemet. Information och installationsguide hittar här: www.vlink.se/installation

Installationsguide

Prislista

För information om priser och abonnemang kontakta oss på: support@vlink.se

App

För att få pushnotiser vid fångst ladda ner appen: Victor VLINK. Den finns för både Apple och Android.