Installera din Wi-Fi fälla

Kontrollera att enheten är avstängd genom att se till att strömbrytaren inte är nertryckt. Beta fällan innan du sätter i batterierna. Gnagare föredrar mat som innehåller mycket protein och fett. Använd gärna jordnötssmör, hasselnötskräm, choklad eller kött som bacon eller nötkött. Du behöver inte använda så mycket för gnagare har ett mycket starkt luktsinne, så det behövs bara en liten mängd bete för att locka dem till fällan.

Öppna luckan till fångstkammaren för att komma åt beteskoppen, som finns på fällans golv, längst ifrån gnagaringången. Använd en bomullspinne, tandpetare, pincett eller liknande verktyg för att placera betet så att din doft inte överförs till fällan.

Sätt i fyra helt nya “AA” -batterier. Placera din fälla var som helst inomhus. Det bästa stället är på en plan yta mot en vägg där du har sett tecken på gnagaraktivitet. Fällan ska placeras i längdriktningen med gnagarens ingång närmast väggen. Se till att din fälla är inom räckvidden för din Wi-Fi-signal. Gör detta genom att först kontrollera att ditt Wi-Fi är på och fungerar korrekt. Använd en enhet som redan har anslutit till Wi-Fi-nätverket som en mobil enhet eller surfplatta och kontrollera signalstyrkan där fällan är placerad.

Anslut fällan till appen

Ladda ner den kostnadsfria Victor® Pest-appen från Apple App Store® eller Android Google Play ™. Anslut din fälla genom att följa instruktionerna. Det är viktigt att notera att vissa skärmar, instruktioner och inställningar kan skilja sig något beroende på vilken typ av enhet du använder.
OBS. Det kan krävas att slå på platstjänsten och mobildata i app-inställningarna för Victor Pest om detta inte skett automatiskt för att få åtkomst till fällan vid installationen.

Android:

 1. TRYCK PÅ STRÖMBRYTAREN. Tryck på strömbrytaren för att slå PÅ fällan. Victor® “V” blinkar grönt tre gånger.
 2. TRYCK OCH HÅLL NERE WI-FI-KNAPPEN I 5 SEKUNDER. Wi-Fi-knappen blinkar blått tio gånger medan fällan ansluter.
 3. SKANNA FÄLLANS KOD. Centrera fällans kod i fönstret på skärmen. Koden är QR-koden på botten av musfällan. Om du har problem med att skanna koden kan du prova att ändra avståndet mellan fällan och den mobila enheten. Alternativt kan du ange den 15-siffriga alfanumeriska koden manuellt genom att trycka på “RETUR KOD MANUELLT” som finns längst ner på skärmen. Ange serienumret som finns bredvid QR-koden på din fälla.
 4. ANSLUTA MOBILENHET TILL FÄLLAN. Gå till Wi-Fi-inställningarna på din enhet genom att trycka på den röda “GO TO SETTINGS” -knappen. Välj fällan, som är VICTOR, följt av 15 alfanumeriska siffror. (Ex: VICTOR-WM170818BE00004). Tryck på “CONNECT” och tryck sedan på bakåtknappen.
 5. ANSLUT FÄLLAN TILL WI-FI. Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta fällan till. Ange nätverkslösenordet för Wi-Fi-nätverket och tryck sedan på den röda “CONNECT” -knappen. Det kan ta upp till 1 minut att ansluta.
 6. ÅTERKOPPLA MOBILENHET TILL WI-FI. Gå till Wi-Fi-inställningarna på din enhet genom att trycka på den röda “GO TO SETTINGS” -knappen. Välj ett Wi-Fi-nätverk. De flesta enheter ansluter automatiskt till det senast valda Wi-Fi-nätverket. Om det inte gör det, välj det. Tryck sedan på bakåtknappen i telefonens övre menyrad för att återgå till Victor®-appen. Tryck på den röda “NEXT” -knappen. Det kan ta upp till 1 minut att ansluta.
 7. ANSLUTEN. Ett meddelande visas när fällan anslutits. Tryck på den röda “NEXT” -knappen och fortsätt till steg 9.
 8. KAN INTE ANSLUTA. Om din fälla INTE lyckades ansluta, gå till menyn ”Inställningar” på din mobila enhet och välj sedan Wi-Fi-alternativet. Välj fler alternativ (kan ofta hittas genom att trycka på alternativknappen i det övre högra hörnet) och välj sedan ”Sparade nätverk”. Hitta fällans namn (Ex: VICTOR-WM170818BE00004) och välj det. Välj ”GLÖM”. Stäng av fällan och upprepa sedan steg 1 till 7. Om fällan fortfarande inte ansluter kan du besöka avsnittet FAQ eller maila support@acreto.se för omedelbar hjälp.
 9. NAMNGE DIN FÄLLA. Efter lyckad anslutning, namnge fällan och tryck på den röda “NEXT” -knappen.
 10. BETA OCH PLACERA. Läs genom de tre instruktionsskärmarna för betning och placering av fällan och tryck sedan på den röda “Klar”-knappen.
 11. ÖVERVAKNING. Håll dig uppdaterad om fällans aktivitet var som helst via din mobila enhet.

Apple iOS

 1. TRYCK PÅ STRÖMBRYTAREN. Tryck på strömbrytaren för att slå PÅ fällan. Victor® “V” blinkar grönt tre gånger.
 2. TRYCK OCH HÅLL WI-FI-KNAPPEN I 5 SEKUNDER. Wi-Fi-knappen blinkar blått tio gånger medan fällan ansluter.
 3. SKANNA FÄLLANS KOD. Centrera fällans kod i fönstret på skärmen. Koden är QR-koden på botten av musfällan. Om du har problem med att skanna koden kan du prova att ändra avståndet mellan fällan och den mobila enheten. Alternativt kan du ange den 15-siffriga alfanumeriska koden manuellt genom att trycka på “RETUR KOD MANUELLT” som finns längst ner på skärmen. Ange serienumret som finns bredvid QR-koden på din fälla.
 4. ANSLUTA MOBILENHET TILL FÄLLA. Gå till Wi-Fi-inställningarna på din enhet genom att trycka på den röda “GO TO SETTINGS” -knappen. Välj fällan, som är VICTOR, följt av 15 alfanumeriska siffror. (Ex: VICTOR-WM170818BE00004). Tryck på bakåtknappen på enhetens övre menyrad för att återgå till Victor®-appen.
 5. ANSLUT FÄLLA TILL WI-FI. Tryck på den röda “NEXT” -knappen för att gå till Wi-Fi-inställningar. Välj det Wi-Fi-nätverk du vill att din fälla ska ansluta till. Ange nätverkslösenordet för Wi-Fi-nätverket och tryck sedan på den röda “SUBMIT” -knappen.
 6. ÅTERKOPPLA MOBILENHET TILL WI-FI. Gå till Wi-Fi-inställningarna på din enhet genom att trycka på den röda “GO TO SETTINGS” -knappen. Välj ett Wi-Fi-nätverk. De flesta enheter ansluter automatiskt till det senast valda Wi-Fi-nätverket. Om det inte gör det, välj det. Tryck sedan på bakåtknappen i telefonens övre menyrad för att återgå till Victor®-appen. Tryck på den röda “NEXT” -knappen. Det kan ta upp till 1 minut att ansluta.
 7. ANSLUTEN. Ett meddelande visas när fällan ansluts. Tryck på den röda “NÄSTA” knappen och fortsätt till steg 9.
 8. ANSLUTNINGSFEL. Om din fälla INTE lyckades ansluta, klicka på “Anslutningshjälp” på skärmen, besök avsnittet Felsökning eller maila till: support@acreto.se för omedelbar hjälp.
 9. NAMNGE DIN FÄLLA. Efter lyckad anslutning, namnge fällan och tryck på den röda “NEXT” -knappen.
 10. BETA OCH PLACERA. Läs igenom de tre instruktionsskärmarna för betning och placering av fällan och tryck sedan på den röda “Klar” -knappen.
 11. ÖVERVAKNING. Håll dig uppdaterad om fällans aktivitet var som helst via din mobila enhet.

Betning

 1. Se till att fällan är avstängd och att batterierna har tagits bort innan du betar fällan.
 2. Gnagare föredrar mat som innehåller mycket protein och fett. Använd gärna jordnötssmör, hasselnötskräm, choklad eller kött som bacon eller nötkött. Du behöver inte använda så mycket för gnagare har ett mycket starkt luktsinne, så det behövs bara en liten mängd bete för att locka dem till fällan.
 3. Öppna luckan för fångstkammaren för att komma åt beteskoppen, som finns på fällans golv, längst bort från gnagaringången.
 4. Använd en bomullspinne, tandpetare, pincett eller liknande verktyg för att placera betet så att din doft inte överförs till fällan.

Tömma fällan efter fångst

 1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av enheten.
 2. Öppna fångstkammarluckan och töm ut gnagaren.
 3. Ta ut batterierna. Rengör och beta fällan efter varje användning för att få mest effektiva resultat.
 4. Sätt i batterierna och tryck på strömbrytaren för att slå på enheten igen.
 5. Fällan ansluter automatiskt till Wi-Fi igen. Om du öppnar och stänger luckan aktiveras låset igen om den inte har stängts av.