FAQ

Var ska jag placera fällan?

Placera fällan på plant underlag intill en vägg eller kant där du har sett möss eller spår av dem. Fällan ska placeras på längden med ingången närmast väggen. Se till att området är fritt från damm och skräp. Obs, Elektriska fällor är endast för inomhusbruk. 

Kan jag använda min fälla utomhus?

Nej, en elektrisk fälla kan inte användas utomhus. Den använder batterier och elektriska komponenter som inte tål regn och kyla. Att placera fällan utomhus kan göra att den inte fungerar.

Vilket bete ska jag använda?

Gnagare föredrar mat som innehåller mycket protein och fett. Använd gärna jordnötssmör, hasselnötskräm, choklad eller kött som bacon eller nötkött. Du behöver inte använda så mycket för gnagare har ett mycket starkt luktsinne, så det behövs bara en liten mängd bete för att locka dem till fällan.

Hur mycket bete ska man använda?

Det behövs bara en liten mängd bete för att locka dem till fällan. Öppna locket för att komma åt beteskoppen, som finns på fällans golv, längst ifrån gnagaringången. Använd en bomullspinne, tandpetare, pincett eller liknande verktyg för att placera betet så att din doft inte överförs till fällan.

Betet är uppätet men skadedjuret är borta?

Om man har en råttfälla kan det gå in möss där och äta upp betet. Mössen är för små för att kunna stå på båda plattorna (vilket krävs för att de ska få en stöt), så de äter upp betet och går ut igen. Vi rekommenderar då att man köper en musfälla.

Kan man använda Wifi-Hotspot?

För att din Smart-Kill ™ -fälla ska fungera normalt måste den alltid vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. En Wi-Fi-hotspot rekommenderas inte eftersom den lätt kan flyttas bort från fällan. Om din hotspot placeras i närheten av fällan och förblir där hela tiden, kan den användas. En Wi-Fi-hotspot från en personlig mobil enhet rekommenderas inte eftersom den mobila enheten i allmänhet tas med användaren utanför hemmet.

Wifi-Hotspot är en plats med publik WLAN-täckning, det vill säga ett område där man kan ansluta sin wifi-utrustade enhet till en trådlös accesspunkt. Hotspots finns ofta i anslutning till järnvägsstationer, hotellrum och flygplatser, men även vid privata hus.

Varför ansluter inte min fälla?

Se först och främst till att du använder en uppsättning nya och fulladdade batterier som alla placerats korrekt i batterifacket.

Om Wi-Fi är avstängt eller signalen är för låg eller för långt borta från din fälla kommer den inte att ansluta. Kontrollera att ditt Wi-Fi är på och fungerar korrekt. Använd en enhet som redan har anslutit till Wi-Fi-nätverket, som en mobil enhet eller surfplatta, och kontrollera signalstyrkan där fällan är placerad.

Om det fortfarande inte fungerar, följ vår installationsguide här.

Varför går det att koppla upp på 2,4 GHz men inte på 5 GHz?

Din router har två frekvenser – 2,4 GHz och 5 GHz. Frekvensen 2,4 GHz har längre räckvidd men något lägre hastighet och kan passera genom väggar samtidigt som den bibehåller en stark signal. Den andra frekvensen, 5 GHz, har kortare räckvidd och högre hastighet. 5 GHz-frekvensen är mindre känslig för störningar då färre enheter använder den Eftersom Smart-Kill® Trap kan placeras var som helst i hemmet, har vi fastställt att användning av 2,4 GHz-frekvensen ger optimal prestanda.

Kan man använda fällan i ett Mesh-nätverk?

Ja, men det kräver att du kan separera frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz. I de flesta Mesh-routrar är frekvensbanden kombinerade och går inte att separera. Då fällorna endast är anslutningsbara till 2,4 GHz bör du iså fall koppla in en 2,4 GHz router till ditt Mesh-nätverk för att få en stabil uppkoppling.

Hur ändrar jag frekvensen på min router till 2,4 GHz?

Smart-Kill® Trap är konstruerad för att fungera på 2,4 GHz-frekvensen eftersom 2,4 GHz har bättre räckvidd än ett 5 GHz. Det fungerar inte på 5 GHz-frekvensen. Många av de nyare routermodellerna har 5 GHz- och 2,4 GHz-band samtidigt. Detta kallas Dual Band Router.

Att separera 2,4 GHz från 5 GHz krävs för att Smart-Kill® Trap ska fungera korrekt. Under installationsprocessen måste både din mobila enhet och din Smart-Kill® Trap ansluta till 2,4 GHz-frekvensen.

Det är inte obligatoriskt att inaktivera 5 GHz-bandet helt och det är möjligt att separera de två genom att öppna routerns inställningar och ändra namnet (SSID) på varje frekvens. Anslut sedan bara till det Wi-Fi-namn som tilldelats 2,4 GHz på din telefon och Smart-Kill® Trap under installationen.

Det första steget är att bestämma vilken typ av router du har. Hitta märke och modell för din trådlösa router; detta finns vanligtvis på själva routern.

Varje router har en konfigurationssida där användaren kan ändra inställningar för att anpassa sitt trådlösa nätverk för de bästa förhållandena. Varje router har en IP-adress (internt protokoll) som kan anges i en webbläsares adressfält. Detta kan dock variera från router till router.

Hur vet jag om fällan fungerar?

När fällan har konfigurerats korrekt kommer appen att varna dig om eventuella problem, t.ex. svaga batterier och förlorad Wi-Fi-signal. Om någon av dessa meddelanden inte mottagits bör din fälla fungera korrekt. När fällan är PÅ trycks strömbrytaren ner. Du kan kontrollera den genom att stänga av fällan och sedan på igen. Victor® “V” blinkar grönt tre gånger, vilket bekräftar att fällan är PÅ och redo. Fällan kommer automatiskt att ansluta till Wi-Fi om den första installationen lyckades. En kontinuerlig indikatorlampa används inte så att batteriets livslängd kan bevaras.

Hur många volt ger fällan per stöt?

Victor® Smart-Kill ™ ger 6 000 volt per stöt.

Är den säker för barn och andra husdjur?

Victor® Smart-Kill ™ använder inte gifter eller kemikalier. Den har en täckt tunnel och inbyggd säkerhetsbrytare som automatiskt inaktiverar fällan när locket ovanpå fällan öppnas. Denna fälla kan användas med försiktighet i ett hem med barn och husdjur.

Vad är det som gör att den inte fungerar?

Om du använder gamla batterier kan fällan sluta att fungera. Använd en ny uppsättning fulladdade batterier. Batterierna kanske inte sitter i ordentligt. Kontrollera att de positiva och negativa ändarna på batterierna är riktade åt rätt håll.

Att placera betet direkt på metallplattorna kan också göra att fällan inte fungerar. Stäng av fällan, ta bort batterierna och rengör insidan av fällan. För mer information se våra rengöringsinstruktioner.

Om fällan används mycket kan det också orsaka ansamling av skräp och rester. Korrosion av metallplattorna är också möjlig över tiden. Vi rekommenderar att du stänger av fällan, tar bort batterierna och rengör fällan efter varje användning för att få mest effektiva resultat. Mer information finns i våra rengöringsinstruktioner.

Vattenskador kan störa fällans funktionalitet. Se till att fällan endast används inomhus på en torr, plan yta. Om den används utomhus eller i fuktiga / våta utrymmen inomhus kanske den inte fungerar. Stäng då av fällan, ta ut batterierna och låt enheten torka helt innan du försöker återanvända den.

Hur länge räcker batterierna?

En helt ny uppsättning med fyra “AA” -batterier kommer att räcka cirka 2 år i om inga gnagare fångas. Annars kan fällan döda upp till 100 möss på en uppsättning fulladdade batterier. Detta kan ändras baserat på kvaliteten på batterierna och hur länge en fångad gnagare finns kvar i fällan. Indikatorlampan på toppen av fällan blinkar tills fällan återställs, vilket bidrar till batteriets urladdning. Om en gnagare ligger kvar i fällan kanske batterierna bara håller i 2-4 veckor på grund av att indikatorlampan blinkar konstant.

Varför håller inte batteriet i min WIFI-fälla?

För optimal batteritid och funktion bör Wifi-fällan vara placerad där den har en stabil uppkoppling till Wifi. Om fällan förlorar anslutningen till Wifi kommer den kontinuerligt att försöka återansluta, vilket resulterar i en kortare batteritid.

Varför får jag ingen varning?

För att få en varning måste push-aviseringar vara aktiverade i appen. Du kommer då att få varningar på din mobila enhet.

Vad menas med ”den senaste aktiviteten” i appen?

Den ”senaste aktiviteten” anger den senaste gången fällan kommunicerade med appen. Detta kan ha varit en fångstvarning, en varning om batteriet eller en anslutningsbekräftelse.