Sveriges råttproblem växer sig större varje år. Sveriges råttproblem fortsätter att växa i en obönhörlig takt och saneringsbolagen spår nya rekordsiffror för 2017. För att motverka effekten av detta samhällsproblem lanserar Acreto en rad effektiva och giftfria rått- och musfällor på den svenska marknaden.

I början av 2017 kunde Anticimex berätta att sanering av råttor ökat med hela 67% de senaste tre åren. Under 2016 genomfördes 51 000 saneringar och om vi ska tro på statistiken verkar även 2017 bli ett rekordår. Till stor del handlar det om att de sjukdomsspridande råttorna trivs i vår närhet och att de gillar den mat vi slänger. ”Det verkar inte finnas någon hejd på Sveriges råttproblem”, skriver SVT.

Låt inte råttorna äta på silverfat

Hur bör man då bete sig för att inte skapa en miljö som gynnar de gnagande skadedjuren? Till att börja med handlar det om eliminera möjliga källor till mat. Täta om möjligt eventuella öppningar och vrår i ditt hem och städa ofta i skafferier eller andra platser där mat förvaras. Tänk på att det räcker med ett hål stort som en enkrona för att råttan ska ta sig in i väggen eller dörren.

Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1000 ungar per år

Hör du hur det krafsar på vinden eller i väggarna? Upptäcker du spillning i olika hörn eller i närheten av din mat? Genom att kartlägga hur råttorna rör sig kan du få bra förhandstips om var du bör placera dina rått- och musfällor. På det sättet kan du också förhindra uppkomsten av tusentals råttungar.

Prova effektiva råttfällor utan gift

Med rått- och musfällor från Victor har du en uppsjö av alternativ att välja mellan, allt från den traditionella klappfällan med inbyggt bete till elektriska mus- och råttfällor som dödar omedelbart och där du slipper se den döda råttan. Med en enkel knapptryckning tömmer du fällan och med en enda uppsättning batterier kan du fånga upp till 50 råttor. Vissa varianter av Victor mus- och råttfällor kan rymma flera gnagare samtidigt innan du behöver tömma.

Alla Victor rått- och musfällor är fria från bekämpningsmedel

I förebyggande syfte kan även ultraljudsskrämmor användas för att avskräcka kommande råttgenerationer från att bosätta sig i din närhet. Bäst resultat uppnås om flera olika typer av råttfällor används tillsammans med varandra. Traditionella klappfällor placeras bäst med omkring 60 cm avstånd längs med en vägg där råttorna ofta rör sig för att du snabbt ska bli kvitt dina problem. Fällorna innehåller inte heller något gift som kan orsaka skador på dina barn och husdjur.

Så kan råttor och möss skada ditt hem:

  • Råttor tuggar på i princip allt som de tycker passar som byggnadsmaterial till sina bon. Det kan vara allt från virke och isolering till värdefulla papper, foton och böcker.
  • Skadedjuren bygger gärna bo i möbler och i större elektriska apparater eftersom de lockas av värmen i dem. Här finns en verklig risk för eldsvåda om råttan skulle bita av sladdar som leder till kortslutning.
  • Råttor är kända för att sprida olika sjukdomar och kan åsamka stor skada om de exempelvis äter av och kontaminerar ditt husdjurs mat.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Genom att använda vår hemsida godkänner du detta.