Integritetspolicy

Samtycke

I de fall då detta krävs eller är lämpligt, erhåller Acreto samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter. Kunden kan exempelvis samtycka genom att läsa och godkänna köpeavtal i vår webshop eller vid registrering av en reklamation el garantiärende i Acreto Servicewebb.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och- eller ändra lämnade uppgifter. Acreto kommer i dessa fall att ändra uppgifterna eller avidentifiera, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Säkerhet

Acreto värnar om den personliga integriteten.

De uppgifter som anförtros Acreto AB behandlas på ett betryggande sätt. Endast anställda personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns för både intrång och förstöring av uppgifterna.

Acreto behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas uppgifterna för att på kundens egen begäran fullfölja en beställning/order alternativt hantering av reklamations- och garantiärenden som kunden/användaren själv registrerat hos oss. Personuppgifter används för reklam och markandsutskick, endast då samtycke finns, för att kunna lämna kunden/användaren bättre service och personligare erbjudanden.

Behandling av personuppgifter

Alla registrerade kunder/användare ska känna sig trygga när de anförtror Acreto sina personuppgifter. Acreto följer lagar för att skydda den personliga integriteten.

Så skyddar vi personuppgifter

GDPR(General Data Protection Regulation)som ersätter PuL(25/5 2018) syftar till att skydda persondata för EU-medborgare. Lagen gäller för behandling av personuppgifter inom hela EU och för all verksamhet som bedrivs, myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos Acreto AB. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns tex Dataskyddsförordningen(GDPR) och regler om banksekretess mm för att skydda din integritet. Endast personer med behörighet har tillgång till informationen.

Uppgifter som behövs för att Acreto AB, genom reklam eller på andra sätt ska kunna lämna mer personliga erbjudanden och/eller bättre service föregås av ett samtycke.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Acreto behandlar, i form av en kopia och även begära att uppgifter tas bort eller ändras, om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas och därmed bli ”bortglömd” ur våra system om förutsättningen för behandlingen inte ligger tillgrund för en ekonomisk transaktion där bokföringslagen i vissa fall styr.

Referens: GDPR – Dataskyddsförordningen, 2016:679

Behandling av personuppgifter
Alla registrerade kunder/användare ska känna sig trygga när de anförtror Acreto sina personuppgifter. Acreto följer lagar för att skydda den personliga integriteten.
Acreto behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas uppgifterna för att på kundens egen begäran fullfölja en beställning/order alternativt hantering av reklamations- och garantiärenden som kunden/användaren själv registrerat hos oss. Personuppgifter används för reklam och markandsutskick, endast då samtycke finns, för att kunna lämna kunden/användaren bättre service och personligare erbjudanden.

Retur av order – Ångerrätt

Som kund hos Acreto Webshop har du rätt att utan anledning ångra ett köp med full returrätt inom 14 dagar efter det att du mottagit varan. Kontakta Acreto via mail eller telefon för att få ett returnummer som du skriver på en lapp och lägger tillsammans med varan.
För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick dvs oanvänd och med alla etiketter kvar. Varan ska förpackas i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong. Om storlek eller modell är fel, så får du returnera varan och köpet går tillbaka. Du får sedan göra ett nytt köp i vår webshop. Du måste själv bekosta returporto. Retur skall ske med leverans till företag och får inte ske via ombud eller som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelsen!
Återbetalning sker inom 30 bankdagar från det att vi mottagit och godkänt returnerad produkt. Avdrag på beloppet kan göras om det finns synliga fel eller brister på produkten som orsakats av kunden före retur. Avdraget meddelas i detta fall till kunden via mail före det att återbetalning sker.

Returer skickas till:
Acreto Webshop
Norra Ågatan 10, vån 4
416 64 Göteborg