Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket

Få vet att alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Butiken som säljer fångstredskap har inget ansvar utan det ligger helt på dig som köper produkten att ha koll på.
-De fångstredskap som är godkända ska helst märkas upp så det är tydligt att de får användas, berättar Naturvårdsverket.

Jaktbrott

På frågan varför butikerna inte har något ansvar för om produkterna de säljer är godkända, hänvisar Naturvårdsverket till jaktlagen och jaktförordningen som riksdagen beslutar kring.

– All jakt, även för mindre djur som möss och råttor ska ske på ett säkert sätt och med redskap som är säkra och den som utövar jakt ska också ta fullt ansvar för sitt handlande. Faktum är att om du inte använder ett fångstredskap som är godkänt av oss begår du ett jaktbrott där både böter och fängelse är möjlig påföljd, fortsätter Naturvårdsverket.

– Det känns så klart mycket bättre att kunna erbjuda våra återförsäljare godkända produkter, även om användaren bär det fulla ansvaret. Våra inköpare ska känna sig trygga att de produkter vi tillhandahåller och de ställer i hyllan är godkända, säger Johan Dahlén, KAM på Acreto AB.

Godkännande av flera anledningar

  • Djuren ska inte riskeras att utsättas för onödigt lidande
  • Redskapen är säkra för människor och egendom (husdjur)
  • Vara ett selektivt fångstredskap, dvs redskapet ska enbart fånga de arter som fångstredskapet är avsett för

Victors elektriska fällor är godkända av Naturvårdsverket

Nedan är ett utdrag från Naturvårdsverkets förteckning över godkända fångstredskap.
Här finner du hela listan.

Victor inte bara godkända

Victor är världsledande inom skadedjursskydd och har varit ett starkt varumärke sedan 1898. För mer än 100 år sedan tog Victor världen med storm i och med uppfinningen av den traditionella klappfällan. Sedan dess har Victor fortsatt utvecklingen av innovativa kvalitetsprodukter för hemmet.

Mer information kring Naturvårdsverkets godkännande

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter avseende typgodkännande av fångstredskap samt kring användande av fångstredskap.

NFS 2013:13 Föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap
NFS 2018:3 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Genom att använda vår hemsida godkänner du detta.